Hvad er Moderne Psykoanalyse?

Den moderne psykoanalyse er læren om underbevidsthedens betydning for menneskers sind, adfærd og reaktionsmønster. Underbevidstheden styrer mere end 90% af alt hvad vi beslutter og foretager os. De psykoanalytiske metoder har derfor til hensigt, at gøre det ubevidste bevidst, så vi i højere grad forstår os selv og bevidst kan ændre egen adfærd i en hensigtsmæssig retning.

I modsætning til den klassiske psykoanalyse respekterer den moderne psykoanalyse menneskets medfødte følelser og behov. Den moderne psykoanalyse vil ikke tilpasse mennesket til de ydre vilkår, men vil i stedet etablere en bevidsthed om, hvornår og hvordan modsætninger mellem egne følelser og behov kommer i konflikt med de eksistensbetingelser omverdenen byder os.

Den moderne psykoanalyse adskiller sig også fra den klassiske psykoanalyse ved at være mere direkte, hurtigere og billigere.